Menu Luk

Edward de Bonos seks tænkehatte

Hvad

Edward de Bonos tænkehatte er et godt redskab til at komme i dybden med forskellige perspektiver på en given problemstilling, et barn eller en ung, da den “tvinger” deltagerne til at styre deres tænkning i forskellige retninger. Samtidig tager det hånd om de forskellige tanker, følelser og opmærksomhedspunkter, der kan være omkring et barn, en situation eller dét at arbejde med Det dobbelte blik i praksis. Ved på skift at iklæde sig de seks forskellige hatte – i bogstavelig forstand eller i overført betydning -, sikrer man, at man kommer omkring problemstillingen på en så nuanceret og dybdegående måde som muligt. Tænkehattene har hver sin farve og repræsenterer forskellige måder at tænke på. I brugen af tænkehattene skiftes man derved kollektivt til at tage de forskellige hatte på, og bruger hattens tænkemåde til at diskutere barnet eller den unge.

Alle seks hatte er lige vigtige.

Den hvide hat repræsenterer objektivitet, fakta, kendsgerninger og neutralitet
Den røde hat repræsenterer følelser, fornemmelser og intuition
Den sorte hat repræsenterer det vanskelige og bekymrende
Den gule hat repræsenterer det vellykkede, konstruktive og optimistiske
Den grønne hat repræsenterer det kreative og nytænkende
Den blå hat repræsenterer overblik, organisering og sammenfatning

Faktaboks

Edward de Bonos seks tænkehatte:

Spørgeguide til tænkehattene:
de Bonos spørgeguide – redskab

Du kan læse mere om de Bonos tænkehatte i bogen “Det dobbelte blik – Se styrkerne i det særlige hos børn og unge i udsatte positioner. Bestil bogen her

Hvordan er der arbejdet med metoden i implementeringsprojektet

Ved på skift at iklæde sig de seks forskellige hatte – i bogstavelig forstand eller i overført betydning -, sikrer man, at man kommer omkring problemstillingen på en så nuanceret og dybdegående måde som muligt. Tænkehattene har hver sin farve og repræsenterer forskellige måder at tænke på. I brugen af tænkehattene skiftes man derved kollektivt til at tage de forskellige hatte på, og bruger hattens tænkemåde til at diskutere barnet eller den unge. 

Afhængig af rækkefølgen på farverne, kan man både bruge hatteøvelsen som refleksionsredskab til at vende blikket på hovedet med mindsettet Det dobbelte blik, eller som realiseringsredskab med fokus på, hvordan man implementerer og omsætter Det dobbelte blik til praksis i en konkret situation.

Hvordan bruger man metoden?

  1. Alle har samme farve hat på samtidig (i bogstavelig forstand eller overført betydning).
  2. Hattens farve afgør, hvilken tænkemåde man anvender til at drøfte den konkrete sag eller en bestemt problemstilling: et konkret barn eller ungt menneske.
  3. Alle synsvinkler, og derfor alle hatte, er lige vigtige.

Erfaringer fra implementeringsprojektet

Vores erfaringer er, at det er vigtigt med en grundig introduktion til HVORDAN Det dobbelte blik omsættes ved brug af hattene. Vi har derfor udviklet en række inspirerende refleksionsspørgsmål under de enkelte hatte, der fungerer understøttende for den enkelte kursists refleksion. I forhold til Det dobbelte blik vil der være spørgsmål under den gule hat om potentialer, og realiseringsspørgsmål under den grønne hat. Vi oplevede, at kursisterne skulle støttes i at have mindsettet med sig, og ikke anvende redskabet uden inddragelse af Det dobbelte blik.
I finder refleksionsredskabet til tænkehattene her: de Bonos spørgeguide – redskab

De sagsdrøftelser og diskussioner, vi har observeret, var et godt eksempel på, at der er blevet sat spørgsmålstegn ved deltagernes kategoriseringer og ”færdige løsninger”. Dermed er der blevet åbnet for andre bedømmelser, beslutninger og kommunikation.

De Bonos tænkehatte fungerer derfor som et ”fælles tredje”, der skaber en ny struktur for sagsdrøftelser og faglige vurderinger. Og selvom den første reaktion på de farvede hatte var lidt skeptisk, har kursisterne set stort potentiale i redskabet og har selv afprøvet det i praksis. Generelt har vi fået mange positive tilkendegivelser på øvelserne med redskabet.

Bitnami