Menu Luk

Det dobbelte blik sammen med andre metoder

Hvad

Det dobbelte blik kan med fordel kobles med andre metoder og tilgange, herunder ICS, Signs of safety og forandringscirklen. Ligeledes har vi arbejdet med at koble Det dobbelte blik til de redskaber, og dokumentationskrav, som den enkelte kommune praktiserer.

Vi havde en konkret undervisningsgang i en kommune, som omhandlede, at kursisterne skulle arbejde med mindsettet ift. de faglige tilgange og arbejdsgange, der indgår i deres praksis, og herfra komme med eksempler på dette.

Vi havde fokus på, at når der arbejdes med beskrivelse, analyse og vurdering, hvordan kan Det dobbelte blik indgå i dette, ligesom mange diskussioner omkring, hvordan man undgår at dokumentationen bliver “for positiv”, og derfor ikke understøtter adgang til hjælp og støtte. 

 

Faktaboks

I arbejdet og undervisningen med Det dobbelte blik i en konkret kommune, fik de implementeret mindsettet i forhold til følgende metoder: 

  • Udarbejdelse af statusudtalelser til myndighed
  • Visitationssamtaler og visitationsskriv ift. skoletilbud
  • Handleplaner
  • Interne refleksionsmøder/behandlermøder
  • UUplaner
  • Logbøger
  • Progressionsrapporter

Hvordan er der arbejdet med metoden i implementeringsprojektet

Herunder vises to eksempler på, hvordan SOS og mindsettet Det dobbelte blik kan kombineres. Eksemplerne er fra kurset i Det dobbelte blik udført af Professionshøjskolen Absalon.

 

Erfaringer fra implementeringsprojektet

Erfaringerne fra forløbene har været, at det giver mening for kursisterne, når de kan inddrage mindsettet i de redskaber, de i forvejen anvender i praksis på forskellige måder. 

Således har kontaktpersoner, der arbejder med statusudtalelser indarbejdet et ekstra afsnit i udtalelsen, der er navngivet Det dobbelte blik. ICS-statusudtalelserne har et stort fokus på problemer og ressourcer som polariserede størrelser, som de forsøger at nuancere med afsnittet om Det dobbelte blik. 

Endvidere har dem, der arbejder med progressionsrapporter fået blik for at måle på udviklingen af den potentielle ressource, frem for at have fokus på at minimere problemet.  

I løbet af undervisningen på diplommoduler og på udviklingsforløb, blev det lagt mærke til, at Det dobbelte blik inspirerer kursister til at finde nye anvendelsesmuligheder for mindsettet som helhed men også for diverse redskaber, knyttet til  Det dobbelte blik. Dette kommer til udtryk både i drøftelser i undervisningslokale, men ikke mindst i de opgaver, der bliver udarbejdet i forbindelse med undervisningen.

Mange kursister har en stor interesse for vend-på-hovedet-tilgangen – den giver dem mulighed for at udforske nye perspektiver på barnet, udfordre eksisterende narrativer og skabe plads til nye kreative tiltag i forhold til de børn og unge, der typisk kategoriseres på en bestemt, negativ-betonet måde. I sine opgaver har vores kursister arbejdet meget med blandt andet, hvordan realiseringsfasen kan komme til at blive koblet til formulering af mål i handleplaner/behandlingsplaner. Ud over det, arbejder kursister med at få Det dobbelte blik inde i de metoder, der anvendes i kommuner eller på selvejende institutioner – herunder Signs of Safety og Integrated Children’s System (ICS). Kursisterne har i den forbindelse præsenteret, hvordan vend-på-hovedet-elementer kan indgå i Signs of Safety-skabeloner, hvor potentielle ressourcer identificeres og understreges, eller hvordan ICS-skema, hvor ressourcer og problemer beskrives, kan blive drøftet sådan, at man ser det muligt problematiske i ressourcer, og det muligt positiv i det problematiske.

Bitnami