Menu Luk

Facilitatorforløb

Hvad og for hvem:

Et facilitatorforløb er et kompetenceforløb, der er udarbejdet til fagprofessionelle nøgleaktører, som er ansvarlige for forandringsprocesser. Forløbet er særligt tilrettelagt ved, at kursisterne skal træne facilitatorrollen, når de skal anvende mindsettet Det dobbelte blik. Dvs. de skal opnå kompetencer til at kunne tilrettelægge refleksionsprocesser, styre og rammesætte disse. 

Et facilitatorforløb kræver, at man forinden start har afstemt med sin arbejdsplads, at man afprøver øvelser løbende i sin praksis, sideløbende med forløbet. Der er altså særligt fokus på transfer af læring fra mindsettets øvelser og teoretiske elementer til praksis. Forløbet har ligesom udviklingsforløbet en række mellemrumsopgaver mellem kursusdagene. 

Diplommodul som ramme

Et facilitatorforløb kan udbydes forskelligt. I projekt Implementering af Det dobbelte blik, blev det besluttet at afprøve facilitatorforløbet i en diplomramme. Der er derfor udarbejdet et samlet kursusmateriale til udbydelse af dette (se links nedenfor). Indholdet af materialet, herunder undervisningsplan, før, under og efter overvejelser m.m. kan anvendes uanset uddannelsesramme. Årsagen til at afprøvningen blev udviklet under en diplomramme var ønsket om at udvikle et kompetencegivende kursus til de deltagende kommuners medarbejdere i form af ECTS-point. Gennemførslen har vist, at det er vigtigt at kursisterne er afklarede med, hvilket forløb de ønsker, da et diplommodul indeholder læringsmål, der lægger op til, at deltagerne må præsenteres for en række anden viden og kendskab til forskellige metoder på børneområdet og deres afsæt. 

Det er projektets erfaring, at indholdet af diplommodulet kan anvendes til et facilitatorforløb, der kan fokusere entydigt på læringsmål i forhold til Det dobbelte blik, uden øvrig litteratur og perspektivering. På den måde kan mange elementer af kursusmaterialet anvendes til både at udføre et facilitatorforløb samt et diplommodul.

Dag

Tema

Dag 1

Fælles mindset

Dag 2

Tværfaglighed

Dag 3

Inddragelse

Dag 4

Forebyggelse

Dag 5

Udredning / undersøgelse

Dag 6

Indsatser / interventioner

 Diplommodul som eksempel på ramme

Kursusmateriale til diplommodul

Modulbeskrivelse

Modulbeskrivelse

Modulplan

Modulplan

Prøvebestemmelse

Prøvebestemmelse diplom

Studieordning

https://phabsalon.dk/fileadmin/user_upload/CV/Studieordning/Studieordning_SOD.pdf

Bitnami