Menu Luk

Kortere kurser eller oplæg

Som organisation – f.eks. kommune – har I mulighed for at tilbyde jeres medarbejdere (lærere, pædagoger, familieplejekonsulenter, myndighedssagsbehandlere, plejeforældre eller andre) kompetenceudvikling i Det dobbelte blik. 

Professionshøjskolen Absalon har udviklet forskellige kortere kurser eller oplæg, så det kan tilpasses behovene i netop jeres organisation. Vi kan f.eks. tilbyde jer kurser af 1-2 dages varighed om mindsettet Det dobbelte blik eller oplæg om mindsettet på 1-2 timer – eksempelvis i  forbindelse med en temadag, personalemøde eller andet. 

Kurserne kan tilpasses de behov, I har i jeres organisation, 

I kan også booket et oplæg om mindsettet bag Det dobbelte blik, og få indblik i, hvordan du og dine kollegaer kan arbejde med det i praksis. Oplægget vil vare omkring to timer – enten som del af et møde eller som et særskilt arrangement– alt efter, hvad er passer jer bedst. Fokus vil være på, hvordan I med mindsettet DET DOBBELTE BLIK kan få øje på de skjulte ressourcer blandt udsatte børn og unge. I oplægget får I både teoretisk indsigt i arbejdet med udsatte børn og unge samt konkrete redskaber til at arbejde med Det dobbelte blik, som I kan overføre til jeres praksis med det samme.

Underviserne vil være fra Professionshøjskolen Absalon og forskerteamet fra Roskilde Universitet, der består af Hanne Warming, Signe Fjordside og Manon Lavaud.

Faktaboks

Hvis du vil vide mere om, hvilke forløb, vi udbyder, kontakt: 

Kirstine Sandø Højland
Chefkonsulent, Professionshøjskolen Absalon
E-mail: kish@pha.dk – Telefon: 7248 2026 

Maria Kolind Sprogøe 
Konsulent, Professionshøjskolen Absalon
E-mail: masp@pha.dk – Telefon: 7248 2983

Citater fra tidligere kursister

”Helt personligt har jeg fået et helt nyt og fint blik på nogle af vores egne unge, fordi vi har brugt vores egne cases i undervisningen”, Rikke Grosell, Kontaktperson, Roskilde Unge Center.

”Når man arbejder med børn og unge som er anbragt – som jeg gør – så er der jo mange udfordringer. Børn bliver jo ikke anbragt for ingenting. Men jeg tænker også, at man nogle gange glemmer de ting, som de rent faktisk er rigtig gode til”, Helle Jensen, pædagog, Roskilde Unge Center.

Bitnami