Menu Luk

Baggrund for implementeringsprojektet

Det dobbelte blik er et mindset udviklet i forbindelse med forsknings- og udviklingsprojektet ”Det ’særlige’ som potentiel ressource” (www.saerlig.ruc.dk). Projektet var finansieret af Det Obelske Familiefond samt Roskilde Universitet, og mindsettet blev udviklet af professor Hanne Warming, ph.d. Manon Alice Lavaud og ph.d. Signe Fjordside. 

I udviklingsprojektet blev mindsettet udviklet og afprøvet i samarbejde med professionelle, der arbejdede med anbragte børn og unge – det være sig på såvel kommunalt plan, som på døgninstitutioner og i plejefamilier. Efterfølgende blev et implementeringsprojekt igangsat forankret på Professionshøjskolen Absalon. Formålet med dette projekt var at udbrede viden om mindsettet i praksis blandt socialrådgivere, pædagoger, lærere, plejefamilier og andre, der arbejder med udsatte børn og unge.

Implementeringsprojektet består af følgende aktiviteter: 

Udvikling:

  • Udvikling af grunduddannelsesforløb kommende praktikere (pædagog, socialrådgiver og lærere)
  • Udvikling af efter- og videreuddannelsesforløb til nøglepersoner i kommuner

Afprøvning og evaluering:

  • Afprøvning af grunduddannelsesforløb i tværfaglige moduler på pædagog, socialrådgiver og læreruddannelsen på Professionshøjskolen Absalon 
  • Afprøvning af efter- og videreuddannelsesforløb for medarbejdere i Roskilde og Odsherred kommune
  • Evaluering og tilretning af udviklede forløb

Forankring og udbredelse:

  • Løbende kommunikation om mindsettet
  • Markedsføring og formidling af efter- og videreuddannelsesforløb til kommuner og andre uddannelsesinstitutioner
 

Dette site er udviklet som led i implementeringsprojektet. 

 

 

Fakta om projektet

Samarbejdspartnere:

       Professionshøjskolen Absalon

       Socialt Udviklingscenter, SUS

       Forskergruppen fra Roskilde Universitet: Hanne Warming, Signe Fjordside, Manon Alice Lavaud

       Roskilde kommune

       Odsherred kommune

 Projektperiode: 2018-2020

Projektet er finansieret af Det Obelske Familiefond.

Bitnami