Menu Luk

Om mindsettet

Børn, der vokser op under vanskelige forhold, udvikler sig typisk anderledes end andre børn. Deres ‘særlighed’ indeholder ofte muligheder og styrker – samtidig med, at den udgør en sårbarhed eller udfordringer.

I det professionelle arbejde ser man typisk disse sårbarheder, og forsøger at “behandle” dem gennem forskellige hjælpetiltag. Mens de potentielle ressourcer og styrker bliver overset. Derfor er det vigtigt at have det dobbelte blik i arbejdet med børn og unge i udsatte positioner, så disse børn, deres netværk og de professionelle personer omkring dem bliver opmærksomme på de mulige positive handle- og væremåder, der kan være hos barnet eller den unge. 

Det kan være dog vanskeligt at fastholde et dobbelt blik på både styrker og sårbarheder i mødet med udsatte børn og unge. Ofte vil der være en tendens til enten kun at fokusere på udfordringerne eller kun at fokusere på styrkerne. Det dobbelte blik handler om at have øje for begge dele, og ikke se styrker og sårbarheder som modsætninger, men derimod se dem som to sider af samme sag. Udsatte børn og unge skal ikke ”vejes på en normalitetsvægt”, men i stedet få mulighed og støtte til at udvikle sig på deres præmisser, hvor deres ressourcer bliver værdsat, samtidig med at der bliver taget hånd om sårbarheden.

 

Læs mere...

Mindsettet bag Det dobbelte blik er udviklet i forskningsprojektet “Det ‘særlige’ som potentiel ressource” ved forskningsleder Hanne Warming og Signe Fjordside og Manon Alice Lavaud. Læs mere på saerlig.ruc.dk

Læs mere i bogen: Det dobbelte blik – Se styrkerne i det særlige hos børn og unge i udsatte positioner af Hanne Warming, Signe Fjordside og Manon Alice Lavaud. Akademisk Forlag (2017). Bestil bogen her

Teoretisk afsæt

Det dobbelte blik udfordrer den herskende forståelse af normalitet, der typisk baseret på klare forestillinger om normer og afvigelser. Det dobbelte blik ser på normalitet som et mangfoldigt fænomen. Opfattelse af barnets udvikling ud fra det dobbelte bliks perspektiv fører til, at man får blik for nye narrativer vedrørende barnet.

Mindsettet er inspireret af socialkonstruktivistisk tilgang, hvor kategoriseringer, diskurser og narrativer spiller en væsentlig rolle. Mindsettet tager udgangspunkt i konfliktteori, der har fokus på magt. Her er det vigtigt at understrege, at det dobbelte blik udfordrer de eksisterende tilgange til blandt andet definition af udsathed og giver mulighed for at se på den kompleksitet, der præger kategoriseringer i socialt arbejde.

Det dobbelte blik som mindset appellerer til en multiteoretisk, eklektisk tilgang, der giver mulighed for at “favne bredt” – det vil sige at bruge diverse teorier for at skabe grundlag for mere nuancerede forklaringsmodeller i arbejdet med børn og unge i udsatte positioner.

Mindsettet hviler endvidere på teoretiske perspektiver, der fylder meget på det sociale område i dag. Mindsettet adskiller sig fra nogle af disse perspektiver på forskellige måder. Der henvises til undervisningsmaterialet, for en nærmere uddybning af dette. Se fanen Til undervisere.

Hør professor Hanne Warming fortælle om Det dobbelte blik

Tilgangen i Det dobbelte blik

Hanne Warming fortæller om mindsettet og tilgangen i Det dobbelte blik.

Ideen bag Det dobbelte blik

Hanne Warming fortæller, hvordan ideen til Det dobbelte blik opstod.

Bitnami