Menu Luk

Den særlige ordbog

Hvad

Den særlige ordbog, der er udgivet i bogen Det dobbelte blik, er udarbejdet for at give eksempler på, hvordan en lang række negative ord kan vendes på hovedet. Den kan være en hjælp, hvis man kører fast og kan på den måde bruges som inspiration til, hvilke skjulte ressourcer, der kan ligge i det ‘særlige’ hos barnet eller den unge. Ordbogen indeholder en lang liste af ord, man kan bruge til at beskrive et barn eller en ung, og flere bud på oversættelser, man kan bruge i stedet for de ord, for at vende udfordringerne på hovedet og se dem som potentielle ressourcer. Der er en stor mangfoldighed af ord og oversættelser i ordbogen, for netop at illustrere mangfoldigheden af mulige beskrivelser og oversættelser man kan bruge Det dobbelte blik til. 

Se ordbogen

Ordbogen er blevet til gennem adskillige vend-på-hovedet-øvelser i forsknings- og udviklingsprojektet. Der er ikke blevet censureret, og ordbogen skal derfor bruges som inspiration frem for en facitliste.

Ordbogen kan hentes her

Du kan læse mere om Den særlige ordbog i bogen “Det dobbelte blik – Se styrkerne i det særlige hos børn og unge i udsatte positioner. Bestil bogen her

Hvordan er der arbejdet med metoden i implementeringsprojektet

Den særlige ordbog er blevet anvendt som inspirationsmateriale til alle øvelserne på kurserne. Den har således været et gennemgående redskab, vi har gjort synligt. Den har særligt været god til at komme med eksempler, når vi har skullet illustrere, hvordan egenskaber kan have “to sider”.  Vi har gjort meget ud af at formidle, at ordbogen er udarbejdet i fællesskab mellem forskere, fagprofessionelle og børn og unge, og at nogle af vend-på-hovedet-ordene er mere brugbare i forhold til den enkelte sag end andre. Vi har således vægtet, at det er afgørende med et individuelt perspektiv på den enkelte situation i forhold til at omsætte ordbogen i praksis.

Erfaringer fra implementeringsprojektet

Vores erfaring er, at ordbogen skal være synligt tilgængelig, når praksissager drøftes. Hvis der opstår udfordringer ved at vende ord på hovedet, kan ordbogen være med til at belyse, at det med Det dobbelte blik ikke handler om at analysere eller lede efter årsagen eller intentionen bag handlingen, men at det handler om at finde den skjulte ressource eller sårbarhed i handlingen. Vores erfaring viser, at dét at ordbogen er tilgængelig, vender blikket mod mindsettets budskab.

Bitnami