Menu Luk

Redskaber til at arbejde med Det dobbelte blik

På denne side har vi listet nogle af de forskellige redskaber og metoder, der kan bruges i forbindelse med at omsætte Det dobbelte blik til praksis. Nogle af metoderne kan bruges direkte i arbejdet med de udsatte børn og unge, som for eksempel flodmetoden og vend-på-hovedet listen. Andre kan bruges som et redskab til fagprofessionelle på teammøder eller andet til at understøtte drøftelse af barnet eller den unge. Redskaberne har alle til hensigt at udvide mulighederne for, hvordan man ser og møder de børn og unge, man arbejder med.  

Mange af redskaberne er videreudviklinger og tilpasninger af andre metoder, som er tilpasset så de kan anvendes i forhold til at få øje på potentialer og ressourcer i det, der ellers tænkes som sårbarheder, problemer og udfordringer. I implementeringsprojektet er disse metoder blevent anvendt i et forløb med to kommuner, og erfaringerne herfra vil derfor være beskrevet under de enkelte redskaber.

Redskaberne er kort skitseret her på siden. For mere uddybende beskrivelser og eksempler på, hvordan du kan bruge dem i dit arbejde med udsatte børn og unge, henviser vi til bogen, Det dobbelte blik – Se styrkerne i det særlige hos børn og unge i udsatte positioner. Bestil bogen her.

Baggrund for redskaberne

De nævnte redskaber/metoder er alle udviklet i forbindelse med forsknings- og udviklingsprojektet “Det ‘særlige’ som potentiel ressource” ved professor, Hanne Warming og Ph.d.-studerende, Signe Fjordside og Manon Alice Lavaud.

Herefter er metoderne afprøvet i implementeringsprojektet ved Professionshøjskolen Absalon, i blandt andet et diplommodul for praktikere i Roskilde Kommune.

Kontakt:
Hanne Warming
E-mail: hannew@ruc.dk
Telefon: 61309559

Manon Alice Lavaud
E-mail: manonalicelavaud@gmail.com
Telefon: 2712 7988

Signe Fjordside
E-mail: signe.fjordside@gmail.com
Telefon: 6082 6619

Du kan læse mere om redskaberne i bogen “Det dobbelte blik – Se styrkerne i det særlige hos børn og unge i udsatte positioner. Bestil bogen her

Vend-på-hovedet-skemaet- og listen er udviklet for at understøtte processen med at vende de negative være- og handlemåder til potentielle ressourcer.

Den særlige ordbog viser gennem konkrete eksempler, hvordan en række negativt ladede ord kan vendes på hovedet. Ordbogen kan bruges som inspiration, hvis man er kørt fast, og har svært ved at vende de problematiske handle- og væremåder hos barnet eller den unge på hovedet.

I flodmetoden tegnes en flod, der fungerer som metafor for barnet eller den unges liv. Tegningen giver et fælles udgangspunkt for samtalen, og kan gøre det lettere at gå tilbage til konkrete eksempler i livsforløbet, man senere kan arbejde ud fra.

De Bonos tænkehatte er et godt redskab til at gå i dybden med forskellige perspektiver på en given problemstilling, da den ‘tvinger’ deltagerne til at styre deres tænkning i forskellige retninger.

Billeder, eller dialogkort, kan være et godt redskab til at få en forståelse for barnet eller den unges handle- og væremåder. De associationer og metaforer, man skaber ud fra billeder vil variere, og der kan derfor være mange forskellige tolkningsmuligheder i samme billede.

Det dobbelte blik kan med fordel kobles med andre metoder og tilgange, herunder ICS, Signs of safety og forandringscirklen.

Bitnami