Menu Luk

Til organisationer

Som kommune har I mulighed for at tilbyde jeres medarbejdere (lærere, pædagoger, familieplejekonsulenter, myndighedssagsbehandlere, plejeforældre eller andre) kompetenceudvikling i Det dobbelte blik. 

I har følgende muligheder: 

  • Kortere kurser eller oplæg: Vi kan tilbyde jer kurser af 1-2 dages varighed om mindsettet Det dobbelte blik eller oplæg om mindsettet på 1-2 timer – eksempelvis i  forbindelse med en temadag, personalemøde eller andet. 
  • Udviklingsforløb og facilitatorforløb: Vi kan tilbyde et udviklingsforløb af 6 dages varighed til praktikere, der arbejder med børn og unge i udsatte positioners liv og trivsel – både praktikere, der har den direkte kontakt og relation med børnene og de unge, og praktikere, der arbejder mere indirekte med børnene og de unge, deres forældre eller plejeforældre. Læs mere om udviklingsforløbet. 
  • Diplomforløb: På den sociale diplomuddannelse findes modulet “Metoder i socialt arbejde med udsatte børn og unge – Det dobbelte blik, som giver medarbejdere undervisning i mindsettet. Diplommodulet har et omfang på 10 ECTS og 6 undervisningsdage. Modulet afsluttet med en mundtlig prøve på baggrund af en mindre skriftlig opgave. Den kommunale kompetencefond giver støtte til kommunalt ansatte, der er omfattet af en overenskomst (eksempelvis Socialpædagogerne, Dansk Socialrådgiverforening eller BUPL) med op til 25.000 kr. om året til diplommoduler. Der er også mulighed for at få tilskud gennem Socialstyrelsen, som betyder, at du kan tage modulerne gratis, hvis du er omfattet af målgruppen. Læs mere. 
  • Supervisionsforløb: 
 

Mindre kurser og oplæg kan tilbydes af hhv. Professionshøjskolen Absalon, samt af forskerteamet fra Roskilde Universitet v. Hanne Warming, Manon Alice Lavaud og Signe Fjordside. Udviklingsforløbene og diplomuddannelsen tilbydes af Professionshøjskolen Absalon

Nedenfor har vi beskrevet forskellige typer af forløb, der på hver sin vis kan inspirere til arbejdet med Det dobbelte blik. Disse kan bruges som inspiration til, hvordan du selv kan undervise i Det dobbelte blik.

Kontakt

Hvis du vil vide mere om, hvilke forløb, vi udbyder, kontakt: 

Professionshøjskolen Absalon:
Kirstine Sandø Højland
Chefkonsulent, Professionshøjskolen Absalon
E-mail: kish@pha.dk – Telefon: 7248 2026 

Maria Kolind Sprogøe 
Konsulent, Professionshøjskolen Absalon
E-mail: masp@pha.dk – Telefon: 7248 2983

 

Forskerteamet fra Roskilde Universitet:
Hanne Warming
E-mail: hannew@ruc.dk – Telefon: 61309559 

Manon Alice Lavaud
E-mail: manonalicelavaud@gmail.com –
Telefon: 2712 7988

Signe Fjordside
E-mail: signe.fjordside@gmail.com –
Telefon: 6082 6619

Som organisation – f.eks. kommune – har I mulighed for at tilbyde jeres medarbejdere (lærere, pædagoger, familieplejekonsulenter, myndighedssagsbehandlere, plejeforældre eller andre) kompetenceudvikling i Det dobbelte blik. 

På Professionshøjskolen Absalon udbyder vi forskellige typer af forløb om Det dobbelte blik. Læs mere her om, hvilke forløb, der kan passe til din organisation.

Projekt Implementering af det dobbelte bliks erfaring er, at det kan være svært at arbejde med Det dobbelte blik uden tæt sparring og støtte. Erfaringerne viser, at tæt supervisering i mindsettet muliggør nye handlinger i praksis.

Bitnami