Menu Luk

Til undervisere

Hvordan kan professionshøjskoler og andre uddannelsesaktører på velfærdsområdet bidrage til at udbrede mindsettet i Det dobbelte blik? Et mindset, som på én gang minder om og er væsentligt forskelligt fra en række kendte tilgange i arbejdet med børn og unge. Og et mindset, som kan udfordre dele af de eksisterende kommunale logikker på området.

På denne side kan du dykke ned i, hvad du skal være særligt opmærksom på før, under og efter, du starter et forløb, og se eksempler på, hvordan vi har sammensat henholdsvis et udviklingsforløb til medarbejdere og et facilitatorforløb til ledere eller andre, der kan stå for implementering af Det dobbelte blik i jeres organisation. Disse kan bruges som inspiration til, hvordan du selv kan undervise i Det dobbelte blik, og er underbygget med eksempler på, hvordan en undervisningsplan kan se ud for de enkelte forløb.

Særligt for professionshøjskoler

Hvis man på professionshøjskoler vil inddrage mindsettet i undervisningen i grunduddannelsesregi, har projektet gjort sig nogle vigtige erfaringer, som er værd at have for øje:

  • Drøft hvor mindsettet placeres bedst ift. forskellige vidensperspektiver
  • At uddannelser ikke skal tage patent på én forståelsesramme, men at mindsettet skal præsenteres som et af mange perspektiver
  • Projekterfaringerne viste, at det kan være en svær proces at til- og fravælge understøttende litteratur til grundmoduler. 

Socialt Udviklingscenter SUS har derudover lavet en erfaringsopsamling, der kan læses her: Erfaringsopsamling fra SUS

Hvilke ting skal du som underviser være opmærksom på før, under og efter, du starter et forløb om Det dobbelte blik?

Det skræddersyede udviklingsforløb retter sig mod fagpersoner, der arbejder med børn og unge i udsatte positioner. Det gælder dels praktikere, der har den direkte kontakt og relation med børnene og de unge, dels praktikere, der arbejder mere indirekte med børnene og de unge, deres forældre eller plejeforældre.

Et facilitatorforløb er et kompetenceforløb, der er udarbejdet til fagprofessionelle nøgleaktører, som er ansvarlige for forandringsprocesser. Forløbet er særligt tilrettelagt ved, at kursisterne skal træne facilitatorrollen, når de skal anvende mindsettet Det dobbelte blik.

Bitnami