Menu Luk

Hvilke forløb passer til dig?

Hvem er udviklingsforløbet for? 

Målgruppen for udviklingsforløbet adskiller sig fra facilitatorforløbet ved at have fokus på egen praksis i forhold til det enkelte barn eller ung. 

Forløbet indeholder med 1 kick-off dag og (minimum) 5 opfølgningsdage med 2 ugers mellemrum anbefales, fordi det kræver tid og øvelse at tilegne sig et nyt blik og skabe rum for refleksioner. 

Det vil sige i alt 20 timer over en periode på 2-3 måneder, hvortil der også må påregnes tid til opgaver, der udføres mellem kursusdagene. 

Vi anbefaler et forløb med maksimum 20 deltagere pr. hold.

Hvem er facilitatorforløbet for?

Forløbet er for dig der gerne vil træne det at facilitere forandringsprocesser med udgangspunkt i mindsettet. 

Forløbet har meget træningsbaseret med særlig fokus på facilitatorrollen

Forløbet kan skræddersyes til din organisations behov, ift. form og omfang. 

Som udgangspunkt består forløbet af seks kursusdage, se nærmere indhold under fanen til undervisere.

Hvem er diplommodulet for?

DIplommodul er for dig der gerne vil supplere mindsettet med øvrig viden om aktuel metodeanvendelsen på området for udsatte børn og unge. Diplommodulet er et tonet modul, der har særligt fokus på Det dobbelte blik. 

Læs meget mere om dette på hjemmesiden her.

Kontakt

Hvis du vil vide mere om, hvilke forløb, vi udbyder, kontakt: 

Kirstine Sandø Højland
Chefkonsulent, Professionshøjskolen Absalon
E-mail: kish@pha.dk – Telefon: 7248 2026 

Maria Kolind Sprogøe 
Konsulent, Professionshøjskolen Absalon
E-mail: masp@pha.dk – Telefon: 7248 2983

Bitnami