Menu Luk

Udviklingsforløb

Hvad og for hvem:

Det skræddersyede udviklingsforløb retter sig mod fagpersoner der arbejder med børn og unge i udsatte positioner. Det gælder dels praktikere, der har den direkte kontakt og relation med børnene og de unge, dels praktikere, der arbejder mere indirekte med børnene og de unge, deres forældre eller plejeforældre.

Målgruppen for udviklingsforløbet adskiller sig fra målgruppen op et facilitatorforløb ved  at have fokus på egen praksis i forhold til det enkelte barn eller ung.  Under et udviklingsforløb trænes der på egne praksissager,  og forløbet er  udviklet som et forløb der er meget praksisnært og anvendelsesorienteret. 

Forløbet er udviklet som et 20 times kursus bestående af 1. dag, hvor det teoretiske grundlag for mindsettet præsenteres som et fælles afsæt. Efterfølgende er kursisgangene opbygget efter følgende struktur, for at tilstræbe genkendelighed med fokus på træningselementer og tid til selvrefleksion.

Grundstruktur for kursusgangende: 1. Opsamling på mellemrumsopgave. Denne seance er planlagt didaktisk forskellige fra gang til gang, for at få størst udbytte af at understøtte overgangene mellem kursusdagenene og praksis 2. præsentation af mindsettet, herunder et specifikt redskab. 3. Gennemgang af ny mellemrumsopgave.  

 Udviklingsforløb:


 

Eksempel på en undervisningsplan og undervisningmateriale 

Kursusmateriale til udviklingsforløb

Bitnami