Menu Luk

Om vend-på-hovedet øvelserne

I arbejdet med Det dobbelte blik er det helt essentielt at kunne vende tingene på hovedet, og se
barnet og den unges handle- og væremåder med nye briller. Til at hjælpe med det, er der udviklet nogle redskaber, der kan være med til at få øje på dobbelthederne i barnet og den unges ressourcer såvel som sårbarheder. Nedenfor præsenterer vi således en vend-på-hovedet-workshop samt vend-på-hovedet-liste- og skema, der har fokus på henholdsvis at få øje på de skjulte ressourcer og de skjulte sårbarheder.
Faktaboks

Vend-på-hovedet-skemaet- og listen er udviklet i udviklings- og forskningsprojektet, for at understøtte processen med at vende de negative være- og handlemåder til potentielle ressourcer. 

Professionshøjskolen Absalon har derefter i forbindelse med implementeringsprojektet, videreudviklet på skemaet og listen, så de også kan bruges til at få øje på de skjulte sårbarheder, der kan ligge i ressourcerne.

Du kan læse mere om redskaberne i bogen “Det dobbelte blik – Se styrkerne i det særlige hos børn og unge i udsatte positioner. Bestil bogen her

Workshoppen tager udgangspunkt i, at man identificerer diverse handle- og væremåder, der typisk defineres som udfordrende, kritiske eller negative.

Bliv bedre til at se du skjulte ressourcer i sårbarhederne.

Bliv bedre til at se de skjulte sårbarheder i ressourcerne.

Bitnami