Menu Luk

Det Dobbelte blik

Om at se ‘det særlige’ som en potentiel ressource

Slider

Se video om mindsettet bag Det dobbelte blik

Hør projektleder Camilla Boelskifte og projektmedarbejder Andrey Renteria-Lukyanov fortælle om mindsettet bag Det dobbelte blik. 

Se video om værdien af Det dobbelte blik i praksis

Hør kursusdeltagere fortælle om, hvordan de har kunne bruge Det dobbelte blik i deres daglige arbejde med udsatte børn og unge.

Kort om Det dobbelte blik

Mindsettet Det dobbelte blik handler om at se styrkerne i det særlige hos børn og unge i udsatte positioner. Netop i kraft af deres ‘særlighed’ har disse børn og unge ofte ressourcer og styrker, som nemt kan overses. 

Børn og unge, som er vokset op under vanskelige vilkår har ofte ressourcer og styrker, der risikerer at blive overset. Det dobbelte blik handler om at minimere udfordringer og samtidig understøtte styrkepotentialet hos børn og unge. Udsatte børn og unge skal ikke ”vejes på en normalitetsvægt”, men i stedet få mulighed for og støtte til at udvikle sig på deres præmisser, hvor deres ressourcer bliver værdsat.

Det dobbelte blik er et grundlæggende mindset, der kan kombineres med og styrke allerede kendte metoder i det daglige arbejde med udsatte børn og unge. 

 

Baggrund for sitet
Dette site er udviklet som led i et implementeringsprojekt om Det dobbelte blik. Projekt Implementering af Det dobbelte blik er udsprunget af forsknings- og udviklingsprojektet Det dobbelte blik fra Roskilde Universitet. Formålet med implementeringsprojektet er at udbrede viden om mindsettet i praksis blandt socialrådgivere, pædagoger, lærere, plejefamilier og andre, der arbejder med udsatte børn og unge.

Siden er både for dig som underviser, medarbejder i en organisation og for fagprofessionelle, der arbejder med børn og unge i udsatte positioner.

Redskaber til at arbejde med Det dobbelte blik

Vend-på-hovedet-skemaet- og listen er udviklet for at understøtte processen med at vende de negative være- og handlemåder til potentielle ressourcer.

Den særlige ordbog viser gennem konkrete eksempler, hvordan en række negativt ladede ord kan vendes på hovedet. Ordbogen kan bruges som inspiration, hvis man er kørt fast, og har svært ved at vende de problematiske handle- og væremåder hos barnet eller den unge på hovedet.

I flodmetoden tegnes en flod, der fungerer som metafor for barnet eller den unges liv. Tegningen giver et fælles udgangspunkt for samtalen, og kan gøre det lettere at gå tilbage til konkrete eksempler i livsforløbet, man senere kan arbejde ud fra.

De Bonos tænkehatte er et godt redskab til at gå i dybden med forskellige perspektiver på en given problemstilling, da den ‘tvinger’ deltagerne til at styre deres tænkning i forskellige retninger.

Billeder, eller dialogkort, kan være et godt redskab til at få en forståelse for barnet eller den unges handle- og væremåder. De associationer og metaforer, man skaber ud fra billeder vil variere, og der kan derfor være mange forskellige tolkningsmuligheder i samme billede.

Det dobbelte blik kan med fordel kobles med andre metoder og tilgange, herunder ICS, Signs of safety og forandringscirklen.

Bitnami